Ashtanga Joga

Ashtanga Joga

Ashtanga opiera się na Suryach (Powitaniach Słońca) jest to wymagająca forma jogi, w której wykonuje się tą samą sekwencje. Na zajęciach Ashtangi poznajemy swoje granice, wyostrzamy koncentracje oraz wytrwałość w różnorodnych asanach.

oddech | koncentracja | siła | wytrzymałość

Instruktorzy

więcej informacji

Jagoda Kwiecień

Ashtanga