Równowaga. Yin & Yang

Równowaga. Wielu o niej mówi. Wielu za nią tęskni. Ale co właściwie znaczy te pojęcie? Kiedy wpiszesz w Google słowo ,,równowaga” zobaczysz, jak wiele osób zadaje sobie te pytanie 😉 Wygląda na to, że ludzie od zawsze do niej dążą i od zawsze mają problem ze zdefiniowaniem jej.

Dziś przedstawimy Wam w dużym skrócie jak równowagę rozumie medycyna chińska.
Jednym z jej podstawowych założeń jest, że ludzki, materialny organizm wypełnia życiowa, niematerialna energia nazywana Chi (lub Qi). Tłumacząc to na myślenie zachodnie- ciało wypełnia duch.
Od ich równowagi zależy dobrostan całości, czyli człowieka.
W medycynie chińskiej organizm jest mikrokosmosem, zbudowanym z takich samych elementów, jak makrokosmos.

Pierwiastki, które tworzą życie, również muszą być w równowadze, by można było mówić o zdrowiu.
Dodatkowo pierwiastki te dzielą się na aspekty męskie i żeńskie (Yin i Jang), które, nie zgadniecie, również potrzebują równowagi, by funkcjonować prawidłowo.

Medycyna chińska jest zdecydowanie holistyczna. To znaczy, że dostrzega wiele elementów składających się na człowieka, które wzajemnie na siebie oddziałują.
Nie jest to czysto mechaniczny model. Suma części składowych zawsze jest czymś więcej, niż poszczególne części. Człowiek i jego dynamika zawsze pozostają pewną tajemnicą.
To nie przeszkadza jednak obserwować pewnych prawidłowości, wyciągać wniosków i formułować zasad.

Medycyna chińska ma w zanadrzu wiele zaleceń dotyczących diety, snu czy stylu życia.
Jednym z jej założeń jest, że celem medycyny jest przede wszystkim utrzymywać i rozwijać zdrowie a nie leczyć choroby.

Stąd tak silny akcent na dążenie do równowagi i utrzymywanie jej. Medycyna chińska zakłada, że organizm w stanie równowagi jest zdrowy, a wszelkie nieprawidłowości leczy i regeneruje sam, dzięki swoim wrodzonym zdolnościom do samoleczenia.
Co myślisz o takiej koncepcji zdrowia i medycyny? Podoba Ci się, czy zupełnie do Ciebie nie przemawia?