Tantra joga

Tantra joga to tradycyjna praktyka duchowa, która wywodzi się z kultur hinduistycznej i buddyjskiej. Jest to system rozwoju osobistego, który obejmuje różne techniki medytacyjne, oddechowe, fizyczne i energetyczne. Celem tantry jogi jest osiągnięcie jedności ciała, umysłu i ducha poprzez harmonizację energii wewnętrznej.W przeciwieństwie do popularnego przekonania, Tantra joga nie jest głównie skoncentrowana na aspektach seksualnych. Seksualność może być uwzględniona jako jedna z wielu sfer życia, które można transformować i wykorzystać jako środek do rozwoju duchowego, ale nie jest to jej jedyny cel. Tantra joga obejmuje szeroki zakres praktyk, które pomagają zintegrować energię seksualną z innymi aspektami życia i duchowości.

yoga, woman, lake

Podstawowymi elementami tantry jogi są:

  • Pranajama (techniki oddechowe), 
  • Asany (pozycje ciała), 
  • Medytacja,Mantry (śpiewane formuły dźwiękowe),
  • Mudry (gesty dłoni), 
  • Bandhy (zaciśnięcia mięśniowe), 
  • Kriye (oczyszczające techniki), 
  • Wizualizacje, 
  • Partnerstwo i praktyki seksualne. 

W praktyce tantry jogi istnieje wiele szkół z różnymi tradycjami i technikami.

Podstawową ideą tantry jogi jest uznawanie, akceptowanie i integrowanie wszystkich aspektów naszego bytu, zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych. 

 

Poprzez świadomą pracę nad sobą i praktyki duchowe, osoba praktykująca Tantra jogę dąży do rozwoju wewnętrznego, rozszerzenia świadomości i osiągnięcia jedności ze wszechświatem. Tantra joga promuje także rozwijanie świadomej obecności w codziennym życiu i doświadczanie pełni i ekstazy w każdej chwili.

 

Warto podkreślić, że tantra joga jest systemem głęboko zakorzenionym w duchowości i kulturze Wschodu. Praktyka tantry jogi wymaga odpowiedniego zrozumienia, szacunku i podejścia ze strony praktykującego. Jeśli jesteś zainteresowany eksploracją tantry jogi, zalecam skonsultowanie się z doświadczonym nauczycielem lub mistrzem, który może zapewnić właściwe wskazówki i wsparcie w twojej praktyce.

 

"Praktykując jogę, uczymy się słuchać swojego ciała i umysłu, a także rozwijać intuicję i wrażliwość. To praktyka, która pomaga nam odkryć nasze wewnętrzne źródła mądrości i siły."

Divine Woman Queen Chakra with her hands held in a a sacred mudra.
Praktyka tantry jogi wymaga odpowiedniego zrozumienia, szacunku i podejścia ze strony praktykującego.

Autor wpisu: